ВАРОШ КАДИЗ


ВАРОШ КАДИЗ

           

 

Шта стоји у измишљеној старој историји о Кадизу? У Хроници града Кадиза стоји: „Cadis, сребрно буренце, три хиљаде година главни град провинције. Основали су га Веничани као Гадир, а важи као најстарије насеље на Иберијском полуострву, можда целог западног света“. Овде је тачно само то да је Кадиз са Алесиом најстарији град Европе!

Име Гадир не потиче од Веничана, већ од измишљеног „грчког“ географа и путника Страбона! Гадир је Страбоново искварено име за Сард, Сард(и)р, који је основао Сербон II, а град је назван по имену народа Сарди. Данашње име Cadis је искварено Сард (Садр, Сардис), само што Страбон то не каже, иако познаје истоимене српске градове у Малој Азији и Ликији, где су се србска имена  одржала до данас. У данашњој Шпанији имамо има шест градова са овим именом. Један српски Садр, Сардас се налази у Арагонији код Сабинонинга, као и Cartirane (Сартирана). Арагон је Сарагон, такође пореклом србско име с главним градом Сарагоса који лежи на реци Ибар, распрострањене у целом старом свету, а у Србији још и данас. На 20 км. од Сарагосе се налази још једно србско име Сабезо, данас Calezo.

            Оснивач града Сард, Сардр, Садис, данас Cadis је Сербон II, други освајач тадашњег света, митолошки Херакле (Херкул) Дионис, Одисеј.... Са својом војском он је преко Мисира (Египат) и североафричке обале доспео до мореуза између Африке (која се тада звала Libya) и Европе, где је с обеју страна дигао Сербонове, алијас Херкулове стубове, а са европске стране основао насеље. Наши састављачи историје Сербонове стубове називају „Херакловим стубовима“ а насеље које је Сербон II основао Сард, Сардр, Сардис именом Гадир. Овде опет видимо, не само фалсификовање историје већ радикалну измену историје овога града и његовог народа.

Прво изопачење имена данашњег Kадиза су спровели Страбонови „проналазачи“ највише пре 400 година, Они су Страбону „грчком“ географу, историчару и путнику 2. века ст. ере наменили улогу историчара тада познатог света, који је имао задатак да исквари србска имена до непрепознавања, а успут да „ проналази“ нове народе. Као што је Орбини проналазач „Славена“ а  Константин Порфирогенит описивач истих! Тако је српски град Сард, Сардр, Сард(ис) добио „грчко“ име Гадир, Гадес  где је уместо србског „С“ уметнуто је „Г“, а сличне примере назива србског народа на Пиринејском полуострву имамо у именима: Баетис, Турдуки, Луситани, Ветонес, Ареваци, Кантабари, Кардли, Астури...

Да ли су Страбонови описи веродостојни?  У свом опису земље, он се стално позива на „друге“, старије „Грке“: Херодота, Момира, Посидонија, Полибија, Стратостена, Тимостена... које су састављачи историје пронашли заједно с њим. Тако су Страбон и „старији Грк“ нашли град Картеју на 40 стадија од Калпе. То је значајан град старих Ибераца. Данас,  још увек постоји велики прстенасти зид (Страбон, Књ. 1, 8), а неки га називају и „Хераклова насеобина“, међу њима и Тимостен који каже да су тим именом од старине звали Херакла!

Хераклеа, наводно, потиче од Херакла, који у младој митологији има своје место, али историјски је он Сербон II освајач света и оснивач многих градова, па и ове Сартеје (Сардије), алиас Картеје (Страбо) по Сардима (Србима)! За то имамо још много примера. На јужној обали Сицилије (Тринакрије) данас имамо град „Гела“, који је у старини био србски град и кнежевина под именом Села (Cela). На узорном Универзидаду (не универзитет) у Барселони, постоји налаз који се правилно пише  са србским „С“ на новчићу из србске старине где курилицом пише Села а не Гела!

 

 

 Сл. 1. Ковани новац из Селе писан

        на курилици са србским симболом

        рогатог бика.

 

Шта је нетачно у вези Сербоновог града? Картеја је Сартеја (Сардеја) опет у промени читања србског „С“ са словом „К“, јер је то име србских Сарда тако названих по Сербоновог сину Сарду који је дао име и Сардинији. Калпе је „Сербонова стена“, такође по Сербону II који је преименован у Херакла и Хераклеју, у исто време кад је измишљен и Страбон.

 

                                                                                                приредио С. Филиповић

 

 

 

 

 

Сл. 2.  Једно од најстаријих уметничких дела Андалузије, la antiqua ciudad de Baleo (Бело, Болоника) код

Сарда, Сардиса, алијас  Кадиза данашњег, који је један од најстаријих градова Европе. То је најстарија уметност наше цивилизације у култури Веничана или античких Срба, која географски припада регији Средоземља а сачувана је претежно у архитектури. 


10 €